Na een zomer met veel gezichten rollen we bijna de herfst in. Op woensdagmiddag 30 oktober, half drie, komen we weer bij elkaar in het Jeugdgebouw. Deze keer is Leo van Veen te gast. Hieronder een korte introductie:

“Ik ben 8 jaar actief rechter geweest en heb mij bezig gehouden met familierecht, waaronder beschermingsmaatregelen voor kinderen, erfrecht en enkele handelszaken. Mijn functie was raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag. Bij de gerechtshoven worden zaken in hoger beroep behandeld en wordt recht gesproken door drie rechters (raadsheren).

Op 1 januari jl. heb ik mijn activiteiten als rechter (raadsheer) beëindigd in verband met het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. Op grond van de wet moest ik eind 2019 bij de koning mijn ontslag indienen. De Majesteit heeft mijn verzoek ook gehonoreerd.

Ik kijk met genoegen terug op mijn tijd als rechter en zal tijdens de SooS met plezier mijn ervaringen met aanwezigen delen. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen die ik zal proberen te beantwoorden.

Ik hoop de aanwezigen een interessante middag te bezorgen.”

Tijdens de Soosmiddag op 27 november vieren wij Sinterklaas’ verjaardag. Kom vrolijk en neem voor een dame of heer een cadeautje mee van ongeveer € 6,50, met een rijmpje of een tekst.

Locatie: Jeudgebouw