55+ soos in het Jeugdgebouw waar we een kerstviering zullen houden