Woensdag 22 februari heten wij de heer Wim Zondag welkom uit Baarn.

Hij houdt een onderhoudende lezing over alles wat met namen te maken heeft.

interessante middag, om 14.30 uur in het jeugdgebouw