Komen we bij elkaar in het jeugdgebouw rond de bijbel

met het boek Esther olv Ds C. Koops uit Holysloot