De bijbelgesprekkring over het boek Esther

ovl van Ds C. Koops uit Holysloot