samen met elkaar rond de Bijbelgedeelte Johannus met ds. .C. Koops

in het Jeugdgebouw