De laatste keer komt de Bijbelkring bij elkaar  in het jeugdgebouw.