Inleveren van de schoendozen voor kansarmenkinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra straatkinderen