Voorganger: ds. Pieter Masmeijer, Zegveld

1e collecte voor Oud voor Afrika