Voorganger: ds. Pieter Masmeijer, Zegveld

 

In deze dienst collecteren we voor het project Oud in Afrika waarvoor Jos en Marja uit Zunderdorp zich hard maken.

De Stichting Oud in Afrika is actief in het verbeteren van het welzijn van ouderen in Kenia en Ethiopië.

Sinds 2001 is Oud in Afrika actief voor ouderen in Kenia en Ethiopie. Hun doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Waar nodig worden ouderen ondersteund die voor hun kleinkinderen zorgen. Daarnaast helpen ze alleenstaande ouderen met ‘home based care’ (zeg maar thuiszorg). Ook steunen ze een huis waar ouderen beschermd kunnen wonen.
Oud in Afrika was de eerste organisatie in Nederland die aandacht vroeg voor de problematiek van kwetsbare ouderen in ontwikkelingslanden. Ze werken samen met lokale professionals die ze geen salaris hoeven te betalen. Het zijn meestal zusters van enkele katholieke congregaties en de directie van een ziekenhuis.

Wil je deze stichting ook steunen en kun je er zondag niet bij zijn, dan kun je een gift overmaken naar diaconie prot.gem. Zunderdorp NL26RABO0310757614

Veel dank!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 7 mensen, lachende mensen, zittende mensen, staande mensen, tekst en buiten