Spreker: dominee René Visser uit Amsterdam
De collecte is voor de  Diaconie
Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: