Spreker: dominee Niek Scholten
De collecte is voor Kerk in Actie – zending – Egypte
Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: