Spreker: dominee Marco Batenburg uit Gouda
De collecte is voor Kerk in Actie – Zending – vredeswerk – Colombia
Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: