Spreker: dominee Fride Bonda, uit Zwolle
De collecte is voor de Diaconie Zunderdorp
Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: