1e advent

Spreker: dominee Elsbeth Gruteke, uit Zeewolde
De collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Colombia
Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: