Spreker: dominee Pieter Boomsma, Amsterdam
De collecte is voor het Jeugdwerk van Zunderdorp
Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: