voorganger: ds. D.J. Thijs, Den Haag

Voor afgaan een paasontbijt in het jeugdgebouw van 9:00 uur