Voorganger ds. Pieter Masmeijer, Zegveld

mmv Amsemble olv Benjamin Bakker