Beleef de kerkdienst online mee!

Tijd: van 10.00 tot 11.00 uur
Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan volgt de kerkenraad de adviezen en maatregelen die door onze overheid zijn opgesteld. Er zullen daarom tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten worden verzorgd.

Samen met onze goede vrienden van stichting Diensten met Belangstellenden uit Amsterdam organiseren we een online kerkdienst.

Spreker: dhr John Kamphuis uit Zunderdorp.

Online collecte is voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat – Straatkinderen Oeganda

Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 RABO 0310 7576 14 o.v.v. ‘Straatkinderen Oeganda’.

Kijk hier live mee: