De eerste maandag van iedere maand gaan we samen het jeugdgebouw schoonmaken, we beginnen met koffie.