Medewerking door Vocal Art Ensemble en Faber Strijkkwartet. Bijdragen
door Rosali, Anne-marie en Ruben Timman (Museum Humanity) en Joep
Siermann. Om 20.00 uur wordt de film getoond die eerder werd
opgenomen in het museum Humanity. 

Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14 o.v.v. De Avondkerk van DmB

Via ww.kerkdienstgemist.nl   

of via YouTube kanaal
Kijk hier live mee