Door te klikken op de link kunt u kerkklanken online lezen: KK 2022-1 tbv site 

Wilt u het kerkblad Kerkklanken gedrukt ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen aan: kerkklanken@upcmail.nl

Meld hierin uw adresgegevens dan zult u de kerkklanken bij de eerstvolgende uitgave thuis ontvangen.