De kerk van Zunderdorp is een gastvrije ontmoetingsplaats voor mensen. Een plek waar we het leven vieren zoals God ons iedere dag weer schenkt. Daarvoor spreken we onze dank uit. De liefde van God voor alle mensen kreeg gezicht in Jezus Christus. Deze Heer willen we volgen. Zo geven we vorm en inhoud aan de roep van Hem om de wereld in te gaan. We vertellen van het blijde nieuws, dat ieder mens waardevol is in Gods ogen. De dood en opstanding van Jezus Christus brengt vergeving en redding. Zo kunnen mensen leven met God, nu en altijd. De Geest van God houdt de adem van de gemeente op spanning en vol enthousiasme.

De gemeente Zunderdorp wordt geleid door de kerkenraad. De kerkenraad heeft als taak om de gemeente voortdurend te richten op datgene waar het om gaat, namelijk leven met God, de gemeenschap met elkaar en de opdracht om te getuigen in de wereld. De kerkenraad wordt gevormd door predikant, ouderlingen(-kerkrentmeesters) en diakenen.