avondmaal 1

Een van de vormen van samen vieren van Gods liefde voor mensen is het delen van brood en wijn. Jezus Christus deelt tijdens zijn laatste maaltijd met zijn volgelingen brood en wijn. Zijn laatste inderdaad, want diezelfde nacht wordt Hij gearresteerd door de Romeinen om uiteindelijk gekruisigd te worden op Golgotha. Omdat we als kerk en gemeente de opstandingskracht van Jezus vieren, Pasen, dan worden die tekenen van brood en wijn nog sterker.

Wanneer wij in onze dienst brood en wijn delen verbinden we ons aan de betekenis van Jezus leven, woorden, sterven en opstaan.
Het nuttigen van wijn geeft ons een voorproefje van de vreugde in en van Gods Koninkrijk.
Mocht je om wat voor reden dan ook geen wijn willen drinken, dan is het mogelijk om druivensap tot je te nemen tijdens de viering.

Ongeveer vijf keer per jaar vieren we de maaltijd van de Heer in onze diensten. Iedereen is welkom hieraan deel te nemen.