SAMEN-ETEN AVONDEN
“Welkom aan tafel” een prachtig ‘evenement’ is Samen-eten geworden. Geweldig dat zoveel mensen uit ons dorp en omgeving hieraan meedoen.
Deze winter gaan wij natuurlijk ook weer gezellig – en heerlijk met elkaar eten. U/jij bent welkom!
Opgave vooraf is wel noodzakelijk bij de diakenen of hildavanmeerveld@live.nl omdat wij graag willen weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden.
Om 18.00 uur staat er een drankje klaar. De maaltijd begint om 18.30 uur. Voor het dessert lees een kerkraadslid een gedicht voor en spreek een gebed uit. Om nog even volledig te zijn – graag
een gift in de doos bij de uitgang voor de onkosten. De avond eindigt om ca. 20.00 uur.

Data:

Locatie: Jeugdgebouw Zunderdorp
Tijdstip: 18.00 uur