De laatste keer komen we bij elkaar ronde de Bijbelgedeelte Johannus met ds. C. Koops