De dorpskerk is open om een kaarsje aan te steken/moment  bezinginnig.