Spreker: dominee Martijn van Laar uit Amsterdam
De collecte is voor Kerk in Actie – Hulp ongedocumenteerden

Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: