Spreker: dominee Taco Koster
De collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Libanon, Jordanieen Irak
Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: