Spreker: dominee Bram Dijkstra , Rotterdam
De collecte is voor Kerk in Actie – Kinderen in de knel
Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp NL 26 Rabo 0310 7576 14
Kijk hier live mee: