Vesper in het witte kerkje Holysloot

Op maandag 20 maart iser een vesper in het witte kerkje in Holysloot, om 19.30 uur. Het is een korte viering van ongeveer 45 minuten, met zang, gebed, bijbellezingen, kunst en stilte in deze veertig dagen tijd voor pasen.
De veertigdagen is een tijd van bezinning en inkeer. Bezinning op het lijden van Jezus en bezinning op het lijden in de wereld. De cantorij Waterland o.l.v. Anje Rietberg verleent haar medewerking aan dit avondgebed.
Iedereen is van harte welkom.

We houden een collecte voor stichting New Born life. www.newbornlife.nl. In Afrika leven meer dan 2 miljoen vrouwen met de schrijnende gevolgen van VVF (Vesico Vaginal Fistula). Door een bevalling die te lang duurde en waarbij geen medische hulp kon worden ingeroepen ontstond ‘een gat’in de blaas, waardoor alle urine ongecontroleerd wegstroom. Door een operatie begint er een nieuw leven voor deze vrouwen. Ze horen er weer bij.