In deze onzekere tijden van de coronacrisis en online kerkdiensten, zijn er geen collectes.
Wilt u toch geven aan de kerk of diaconie? Dat kan via onderstaande rekeningnummers:

  • Prot. Gemeente Zunderdorp             NL09 RABO 0310709032
  • Diaconie Prot. Gem. Zunderdorp      NL26 RABO 0310757614

Alvast bedankt voor uw gift.