De basis van alle pastoraat vinden we in de grensoverstijgende liefde van God voor ieder mens. Het maakt hierbij niet uit wat iemand gelooft, doet of denkt. Het gemeenschapsvormende aspect van het pastoraat is het omzien naar elkaar. De uitwerking van het pastoraat is, dat mensen het gevoel krijgen ergens bij te horen. Steun te ervaren bij moeilijkheden, blijdschap met elkaar te delen en te weten dat je iemand bent en gekend wordt.

Er is in onze gemeente een pastoraal team actief, bestaande uit drie ouderlingen en de predikant. Regelmatig komt dit team bij elkaar om te bespreken wat er zoal leeft in de gemeente. En ook om te trainen in luistervaardigheid en gesprekstechniek, onder leiding van onze predikant.
De ouderlingen gaan regelmatig huisbezoek. Zomaar of omdat erom gevraagd is. Onze predikant is voor 50% werkzaam in onze gemeente. Hij is vooral inzetbaar voor crisispastoraat, rouw en trouw en, desgewenst, bezoek aan mensen binnen en buiten de gemeente.