Zondagmorgendienst.

Iedere zondag om 10:00 uur houden we een kerkdienst. De liturgie is overzichtelijk. Er is ruimte voor gebed, samenzang, bijbellezing, bezinning en ontmoeting met God en elkaar. Vanuit de wereld van alledag komen we in de kerk. Tijdens de kerkdienst herinneren we ons waartoe we op aarde zijn. Ontvangen we troost, kracht, bezieling. We houden ons bezig met vragen als: hoe doen wij recht aan God en hoe doen wij recht aan elkaar? Wie en waar is onze naaste? Waar kan de gemeente dienend aanwezig zijn? Waar stellen we als gemeente God present in ons dorp, in ons dagelijks leven? We hechten aan de trits vierenlerendienen als we samenkomen tijdens de eredienst. De kerkganger is geen toeschouwer of een bezoeker van een voorstelling, maar actief deelnemer aan de liturgie.

Tijdens de dienst wordt er gebruik gemaakt van het orgel en een piano.
Via de beamer kunnen de liederen meegezongen worden. Ook worden de Bijbelteksten op de muur geprojecteerd. Regelmatig gebruikt de voorganger een beeld om wat gezegd wordt extra te verduidelijken.

Hoe ziet een kerkdienst er globaal uit?
De kerkenraad heet allen welkom. Na stil gebed zingen we een intochtslied. Hiermee wordt de toon van de viering gezet. Omdat we besef hebben van Gods aanwezigheid spreekt de voorganger de groet van God uit. Het is God zelf die bevestigt in zijn groet dat we bij Hem horen.

Om dichter bij God te komen zoeken we Hem in gebed. We leggen Hem voor wat ons beweegt, bezig houdt, onze vreugde en dankzegging, onze zorgen en verdriet. Omdat we uit een wereld komen waar zoveel lijkt te spelen, krijgen we in de kerk gelegenheid om Heer, ontferm U uit te spreken. Want we kunnen er toch op vertrouwen dat God ons nog steeds op handen draagt?

In de lezingen uit de bijbel en via de preek naderen mensen en God elkaar.
Vanuit het Woord waarin Gods liefde in Jezus Christus voor mensen doorklinkt en waar we horen hoe we in ons dagelijks leven vorm kunnen geven aan dit grote geschenk, zingen en bidden we onze dank. Met de zegen van God, waarin God laat horen en voelen dat Hij gehecht is aan ons en wij aan Hem, gaan we de wereld en de nieuwe week in. De beweging naar buiten.