Zunderdorp Sunderdorp – Sundeldorp – Sindeldorp
Over het ontstaan van Zunderdorp is weinig bekend. Wel weten we dat het stamt uit het begin van de 12e eeuw en dat Waterland, waarvan Zunderdorp deel uitmaakt, in 1282 als leen van het graafschap Holland werd onderworpen aan graaf Floris V. Dit kaartje geeft aan hoe Waterland er in 1288 uitzag.

Het eigenlijke Waterland bestond uit zes dorpen, te weten: Ransdorp (het hoofddorp), Zuyderwoude, Sunderdorp, Schellingwoude, Brouk (Broek in Waterland) en Lansmoer (Landsmeer).
Deze zes dorpen waren sinds eeuwen verbonden in een gemeenschappelijk strijd tegen het water. Op 23 november 1619 werd de Unie van Waterland opgericht.

De zes pijlen in de rechterpoot van de Zwaan in het Waterlandse Wapen herinneren aan deze onderlinge band.

Zunderdorp

Deze zwaan kunt u in onze kerk zien op de deur van het uit de 17e eeuw stammende doophek en ook op het centrale middenpaneel van de kansel.

De naam Zunderdorp is waarschijnlijk afgeleid van Sundeldorp of Sindeldorp. Onder een sundel of sindel verstond men vroeger een smalle vaart, die veelal werd gebruikt voor het vervoer van zuivelproducten. Met de melkschuit werden dagelijks melk, kaas en boter naar Amsterdam gevaren, waar deze producten werden verkocht. Pas omstreeks 1910 verdwenen, na drie eeuwen, de laatste melkschuiten. Nu is er een replica gebouwd van de Waterlandse Melkschuit.

Eeuwenlang vormde de zuivelproductie een van de belangrijkste middelen van bestaan voor de bewoners van ons dorp.
Over Zunderdorp is oneindig veel te vertellen. Het heeft een lange geschiedenis. Er is natuurlijk heel veel
veranderd sinds vroeger. De kerk speelt hier al eeuwen een belangrijke rol.