Hartelijk welkom

Niet alleen willen we zichtbaar zijn in ons dorp Zunderdorp, ook willen we graag present zijn op internet. De rijkdom van de bijbelse boodschap is zowel voor binnen als buiten de kerkmuren.
We bieden op deze website informatie aan over wie we zijn en wat we (willen) doen.

Wie zijn wij: De kerk van Zunderdorp is een gemeenschap van mensen die elkaar stimuleren om Jezus Christus,de redder der wereld,na te volgen door elkaar lief te hebben,er voor elkaar te zijn in vreugde en verdriet en door anderen te laten delen in de blijdschap van het evangelie.Gastvrijheid en wederzijdse aanvaarding zijn daarbij onmisbaar

Deze website geeft informatie over de kerklijke activiteiten binnen en buiten onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor de leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom. Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuws

Agenda

Kerkdienst

26 februari 2017
10.00

Voorganger ds. Sjaak Theuwissen, uit Ermelo

Praisedienst

5 maart 2017
10.00

Voorganger dhr Gert Visscher, uit Zwolle   mmv Pianist Eric Langerstrom en Gert Visscher zang

Samen eten in het Jeugdgebouw

9 maart 2017
18.00

Aanvang 18.00 uur met een borreltje of een glaasje fris 18.30 uur samen eten opgeven bij de diakenen

Kerkdienst gemist

Kerkdienstgemist.nl

Op elk gewenst moment kunt u de dienst terug zien via: http://kerkdienstgemist.nl/assets/983692#.VOctHrl0y1s

Predikant

Route

Route

Dorpskerk
Achterlaan 12, 1027 AK Amsterdam