Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Zunderdorp.
Niet alleen willen we zichtbaar zijn in ons dorp, maar ook willen we graag present zijn op internet. De rijkdom van de bijbelse boodschap is zowel voor binnen als voor buiten de kerkmuren.
We bieden op deze website informatie aan over wie we zijn en wat we (willen) doen.

Wie zijn wij?
De kerk van Zunderdorp is een gemeenschap van mensen die elkaar stimuleren om Jezus Christus, de Redder der wereld, na te volgen. Dit kan door elkaar lief te hebben, er voor elkaar te zijn in vreugde en verdriet en door anderen te laten delen in de blijdschap van het evangelie. Gastvrijheid en wederzijdse aanvaarding zijn daarbij onmisbaar

Deze website geeft informatie over de kerklijke activiteiten binnen en buiten onze gemeente. De activiteiten zijn beslist niet alleen bedoeld voor leden van onze gemeente. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen.
Kom dus gerust een keer langs, u bent van harte welkom.
Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuws

Agenda

Soos-middag

24 oktober 2018
14.30

55+ Soos. Woensdagmiddag 24 oktober komt onze nieuwe wijkagente Desiree Geritz zich aan u voorstellen en zal e.e.a. vertellen over Senioren en veiligheid. Iedereen is van harte welkom om half drie. Nog nooit op de 55+ soos geweest? Weet dat je meer dan welkom bent. In het jeugdgebouw.

Kerkdienst

28 oktober 2018
10.00 uur

Voorganger ds. Ronald Blokland, Maarssen

filmavond ‘PAY IT FORWARD

2 november 2018
20.00

Vooraankondiging Film in de Kerk  Pay it Forward “Buitengewoon ! Uiterst ontroerend.” Stel je voor. Je doet iemand een hele grote gunst en zegt hem of haar dat hij of zij je niets terug moet geven, maar die gunst aan drie andere mensen moet verlenen, die elk op hun beurt opnieuw drie anderen een gunst moeten […]

Kerkdienst gemist

Kerkdienstgemist.nl

Op elk gewenst moment kunt u de dienst terug zien via: http://kerkdienstgemist.nl/assets/983692#.VOctHrl0y1s

Predikant

Route

Route

Dorpskerk
Achterlaan 12, 1027 AK Amsterdam