Iedereen is welkom

Onze kerkdiensten

Iedereen is welkom

Onze
kerkdiensten

Iedere zondag luidt de klok in de toren. Een welkom voor iedereen. We komen samen in de kerk om te bidden, om te zingen, om de bijbel te openen en om met elkaar op te trekken. We zien onszelf niet als consumenten, we zien onszelf niet als toeschouwers in het theater, maar we zien onszelf als leerlingen. De kerk als school van liefde. We willen leren van/over Gods liefde en vanuit deze liefde bewegen. Als leerlingen dus, met vallen en opstaan!

Hoe dat er concreet uitziet?

  • Voor tienen druppelen mensen binnen, een diverse groep, ontspannen sfeer.
  • Na het welkom zingen we en bidden we. We zingen liederen uit verschillende bundels (voor de kenners: Liedboek, Hemelhoog, Opwekking, Sela). Je mag uit volle borst meezingen, maar ook gewoon luisteren.
  • De dominee neemt de tijd om het bijbelse verhaal te verduidelijken en te concretiseren: hoe spreekt God in ons leven van alledag? Soms maken we gebruik van creatieve verwerkingen en opdrachten.
  • Na een uur ronden we de dienst af met de zegen: de onderstreping van Gods nabijheid op de weg die voor je ligt. En daarna is het tijd voor de koffie en de thee.
  • En hé, natuurlijk is er iedere dienst een collecte, er zijn er zelfs twee: één voor een goed doel waarbij we anderen helpen (diaconie) en één voor de kerk zelf.

En kinderen? Super belangrijk! Iedere kerkdienst is er een moment waarop er speciaal aandacht is voor kinderen. En we zingen dan ook altijd een lied met de kinderen. En daarna is er Kinderkerk: de kinderen verlaten de kerkdienst en gaan dan op hun eigen plek en niveau aan de slag met een bijbelverhaal en een verwerking. Aan het einde van de dienst komen de kinderen terug. En voor de allerkleinsten organiseren we een crèche tijdens de hele dienst.

Steun ons

Help ons om te blijven bewegen en tot zegen te zijn voor anderen!
Prot. Gemeente Zunderdorp: NL09 RABO 0310709032
Diaconie Prot. Gem. Zunderdorp: NL26 RABO 0310757614

Wij zijn een stichting met de ANBI-status.

Icon

Ons adres

Achterlaan 121027 AK Zunderdorp
Icon

Diensten

Iedere zondag om 10.00 uur
Icon

Mail

info@kerkzunderdorp.nl

Ons adres

Achterlaan 121027 AK Zunderdorp

Diensten

Iedere zondag om 10.00 uur

Bel de dominee

Mail

info@kerkzunderdorp.nl