Welkom!
Zunderdorp is een dorpje onder de rook van Amsterdam. Al eeuwenlang is er een kerk op deze plek. Tot op de dag van vandaag.

Een kerk die leeft, beweegt en zich laat leiden door Gods liefde voor deze wereld. En juist daarom deze liefde ook handen en voeten wil geven. We laten ons inspireren door de bijbel en weten ons uitgedaagd om liefde, recht en zorg te delen met anderen. In het spoor van Jezus. In Hem zien we hoe bijzonder Gods liefde is, onvoorwaardelijk en niet te stoppen.

Welkom!
Zunderdorp is een dorpje onder de rook van
Amsterdam. Al eeuwenlang is er een kerk op deze plek. Tot op de dag van vandaag.

Een kerk die leeft, beweegt en zich laat leiden door Gods liefde voor deze wereld. En juist daarom deze liefde ook handen en voeten wil geven. We laten ons inspireren door de bijbel en weten ons uitgedaagd om liefde, recht en zorg te delen met anderen. In het spoor van Jezus. In Hem zien we hoe bijzonder Gods liefde is, onvoorwaardelijk en niet te stoppen.

Vacant

Onze dominee

Onze gemeente is momenteel vacant.

 

 

 

 

Wat typeert ons?

Dorpskerk

Jong team

Kerkenraad/bestuur

Als dorpskerk maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar natuurlijk hebben we ook een eigen stijl.

We zijn gastvrij.
We zijn een warme gemeenschap.
We durven het aan om keuzes te maken.
We zijn een plek waar je je vragen kunt stellen.
We kiezen voor nieuwbolligheid en waarderen traditie.
En, we zijn een kerk waar van alles misgaat.

In de zomer van 2021 hebben we een opmerkelijke stap gezet. (De Protestantse Kerk in Nederland heeft er volop aandacht aanbesteed.) De kerkenraad (het bestuur van de kerk) is aanmerkelijk verjongd.

Met veel waardering hebben we afscheid genomen van mensen die de Kerk van Zunderdorp jarenlang gedragen hebben. En een jonger team is aan de slag gegaan. Met veel enthousiasme.

Wat typeert ons?

Dorpskerk

Als dorpskerk maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar natuurlijk hebben we ook een eigen stijl.

We zijn gastvrij.
We zijn een warme gemeenschap.
We durven het aan om keuzes te maken.
We zijn een plek waar je je vragen kunt stellen.
We kiezen voor nieuwbolligheid en waarderen traditie.
En, we zijn een kerk waar van alles misgaat.

Jong team

Kerkenraad/
bestuur

In de zomer van 2021 hebben we een opmerkelijke stap gezet. (De Protestantse Kerk in Nederland heeft er volop aandacht aanbesteed.) De kerkenraad (het bestuur van de kerk) is aanmerkelijk verjongd.

Met veel waardering hebben we afscheid genomen van mensen die de Kerk van Zunderdorp jarenlang gedragen hebben. En een jonger team is aan de slag gegaan. Met veel enthousiasme.

Steun ons

Help ons om te blijven bewegen en tot zegen te zijn voor anderen!
Prot. Gemeente Zunderdorp: NL09 RABO 0310709032
Diaconie Prot. Gem. Zunderdorp: NL26 RABO 0310757614

Wij zijn een stichting met de ANBI-status.

Steun ons

Help ons om te blijven bewegen en tot zegen te zijn voor anderen!
Prot. Gemeente Zunderdorp: NL09 RABO 0310709032
Diaconie Prot. Gem. Zunderdorp: NL26 RABO 0310757614

Wij zijn een stichting met de ANBI-status.

Icon

Ons adres

Achterlaan 121027 AK Zunderdorp
Icon

Diensten

Iedere zondag om 10.00 uur
Icon

Mail

info@kerkzunderdorp.nl

Ons adres

Achterlaan 121027 AK Zunderdorp

Diensten

Iedere zondag om 10.00 uur

Mail

info@kerkzunderdorp.nl